Založ si blog

Je Abdrušin pomocník sľúbený Kristom?

Ako je to s tým, že Biblia hovorí o duchu ako o ‚pomocníkovi‘, ‚utešiteľovi‘ alebo ‚obhajcovi‘ a používa v tejto súvislosti zámeno ‚on‘? Nebol by to presvedčivý dôkaz, že duch je skutočne osoba? Zvážte: V Jánovi 16:7, 8, 13 autorizovaná verzia cituje Ježiša, ktorý hovorí: “Ak neodídem, Tešiteľ [parakletos] k vám nepríde; ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, bude karhať svet. . . keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy.“ V súvislosti s týmto úryvkom Nová Katolícka Encyclopedia (Zv. 13, s. 575, 576) poznamenáva: 

“Tak jasne vidí svätý Ján v Duchu človeka, ktorý zaujíma Kristovo miesto v Cirkvi, že používa mužské zámeno [e·keiʹnos] vo vzťahu k Duchu, aj keď [pneuma, duch] je stredného rodu (16.8, 13-16). Preto je zrejmé, že svätý Ján myslel na Ducha Svätého ako na osobu, ktorá je odlišná od Otca a Syna a ktorá je spolu s osláveným Synom a Otcom prítomná a pôsobí vo veriacich (14,16; 15,26). ; 16.7).

Použil však Ján skutočne mužské zámeno napriek strednému rodu slova „duch“? Bolo jeho zámerom ukázať, že duch je skutočne osoba? Prečo si ešte raz neprečítate vyššie uvedený citát z Jána 16. kapitoly? Čo je predchodcom zámena „on“? Nie je to slovo „Utešovateľ“? Áno, a takto preložené grécke slovo je parakletos a je mužského rodu. Ján teda v tejto pasáži správne použil mužské zámená, pretože si to vyžadovalo gramatické použitie.

Ján však nepoužil mužské zámená, keď predchodcom bolo v skutočnosti zámeno stredného rodu, pneuma (duch). To možno ľahko vidieť z čítaní doslovných prekladov, ako je ten od Rotherhama. V Jánovi 14:16, 17 Rotherham vykladá Ježišove slová takto: „Poprosím Otca a dá vám iného obhajcu [parakletos], aby bol s vami večne, — Duch [pneuma] pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani ho nepozná. Ale vy to spoznávate; lebo to zostáva u vás a je vo vás.“ 

Všimnite si, že zámeno je mužského rodu („on“), keď je predchodcom podstatné meno mužského rodu parakle·tos, ale stredného rodu („to“), keď je predchodcom stredné podstatné meno pneuma. Táto skutočnosť je v prekladoch Biblie často zamlčiavaná, pretože zámená stredného rodu sú nahradené zámenami mužského rodu. Poznámka pod čiarou v The New American Bible k Jánovi 14:17 pripúšťa:

“Grécke slovo pre ‚Duch‘ je stredného rodu, a zatiaľ čo v angličtine používame osobné zámená („on“, „jeho“, „jeho“), väčšina gréckych MSS [rukopisov] využívajú „to“, streného rodu! Môžeme teda vidieť, že trinitariáni poukazujú na osobné zámená, keď sa zdá, že podporujú ich názor, ale ignorujú ich, keď nie. 

Pozorné preskúmanie pasáží používaných trinitariánmi však odhaľuje, že Jánovo použitie zámien – stredného aj mužského rodu – je vecou gramatiky, a preto nepodporuje ich tvrdenie, že duch je osoba, ‚tretia osoba‘ trojjediného Boha! Takže nielen väčšina biblických pasáží, ale celé Písmo sa zhodujú v tom, že Boží duch je ‚nie niekto‘, ale ‘niečo‘! Jednoduché, ale pozorné čítanie Písma objasňuje, že Boží duch je skutočne jeho neviditeľnou činnou silou!

Menia otázky pre krst svedkov Jehovových!

28.03.2023

Spoločnosť Strážna Veža si počas minulého 35-ročného funkčného obdobia Vedúceho Zboru urobila drastické a neúctivé zásahy do postavenia Jehovu Boha ako najvyššieho Zvrchovaného Vládcu v kresťanskom zbore! Spoločnosť Strážna veža zneužila svoju autoritu, a akoby sa umiestnila na úroveň s Bohom Jehovom! Svojimi činmi si upevnili rovnaké postavenie ako Jehova Boh v [...]

Sú zodpovední za hriechy svojich vodcov!

17.03.2023

Sú Jehovovi svedkovia zodpovední za hriechy svojich vodcov, konkrétne za hriechy samotného Vedúceho Zboru a samej spoločnosti Strážna Veža? Aby sme dospeli k správnej biblickej odpovedi, konkrétne či sme zodpovední za hriechy našich vodcov, uvažujme o nasledujúcich inšpirovaných biblických veršoch z knihy Skutky apoštolov, napísanej pod inšpiráciou lekárom Lukášom: [...]

Kto je dnes skutočne Veľký Babylon!

13.03.2023

“A anjel zvolal silným hlasom: ‚Padol! Veľký Babylon padol a stal sa sídlom démonov a skrýšou každého nečistého ducha a každého nečistého a nenávideného vtáka! Všetky národy padli za obeť vínu jeho vášne, vínu jeho nemravnosti. Králi zeme sa s ním dopúšťali nemravnosti a obchodníci zeme zbohatli [...]

strela jars

Rusko začalo cvičenie s medzikontinentálnym balistickým systémom Jars

29.03.2023 08:46

Moskva sa opäť snaží predviesť svoju jadrovú silu.

polícia

Podnapitý agresor pri Skalici zbraňou ohrozoval Ukrajincov

29.03.2023 08:04

Spúšťačom celého incidentu mala byť zo strany cudzincov hlasnejšia hudba.

Stret ruskej stíhačky a amerického drona

Americké drony lietajú ďalej od Krymu, nechcú 'príliš provokovať' Rusov

29.03.2023 08:00

Americké prieskumné bezpilotné lietadlá začali po nedávnom incidente ruskej stíhačky a amerického dronu lietať ďalej od ukrajinského polostrova Krym.

paríž

Ďalšie celoštátne protesty vo Francúzsku budú 6. apríla

29.03.2023 06:42

Obyvatelia krajiny vyšli do ulíc aj v utorok. Bol to desiaty deň celoštátnych protestov.

istrazca

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 42068x
Priemerná čítanosť článkov: 1169x

Autor blogu

Kategórie