Komentár na biblický text – na 3-2-2023

5. februára 2023, istrazca, Biblia život

Polobrat Ježiša Krista, učeník Jakub, v prvom storočí napísal pod inšpiráciou list nesúci jeho meno, v ktorom medzi iným spomenul večý zákon a princíp pre všetko Božie stvorenie, anjelov na nebi a ľudí na Zemi: “Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa Diablovi a utečie od vás.” – Jakub 4:7.

Aj keď po tisícročnej vláde Ježiša Krista a jeho 144 000 spoločníkov z neba, ale už ako nesmrteľné bytosti, bude Satan Diabol a jeho démonskí anjelskí spoločníci a všetci ľudiia na Zemi, ktorí ich budú uctievať večne zničení, je nutné si pamätať jednu dôležitú pravdu!

Že význam mena najväčšieho nepriateľa Stvoriteľa a všetkých bytostí Boha, anjelov na nebi a ľudí na Zemi, je Satan – odporca, a Diabol – klamár! Ani odpor voči večnému Zvrchovanému vládcovi vesmíru, Bohu Jehovovi, ani klamstvo v akejkoľvek forme, nebude tolerované!

Komentár Strážnej veže sčasti hovorí: “Čo ak si uvedomíme, že sme už padli do pasce pýchy alebo chamtivosti? Môžeme z nej uniknúť! Apoštol Pavol povedal, že tí, ktorých Diabol „zaživa chytil“, môžu uniknúť z jeho pasce.” (2. Tim. 2:26)

Veľký problém dnes majú všetci svedkovia Jehovu Boha, lebo ich takzvané “apoštolské vedenie” už bolo chytené do tejto pasce Satana Diabla! Už je nemožné pre nich z tej pasce uniknúť, lebo sa postavili nad Ježiša Krista a verejne sa prehlasujú za boha (2. Tes. 2:4!

Teraz organizácia svedkov Jehovových zatvára a potom predáva desiatky kráľovských sál po celej Amerike a Británii a v iných krajinách a nariaďuje miestnym SJ ísť inam, niekedy na značnú vzdialenosť! A nehnuteľnosti (ktoré boli venované Jehovovi) sú ponúkané na predaj za vysokú cenu svetským osobám, lebo sú vo veľmi vhodnej pozícii!