Komentár na biblický text – 2-2-2023

2. februára 2023, istrazca, Biblia život

Apoštol Ján vo svojom evanjéliu zaznamenal pod inšpiráciou nasledovné slová Ježiša Krista: “Ten, kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate, lebo nie ste z Boha.“ – Ján 8:47. Prečítajme si krátky komentár spoločnosti Strážna veža ohľadne významu:

‘Mnohým ľuďom prekáža, že pomocou Biblie odhaľujeme falošné náboženské náuky. Duchovní učia členov svojich cirkví, že Boh trestá zlých v pekle, a touto falošnou náukou ľudí ovládajú. My, ktorí uctievame Jehovu, Boha lásky, odhaľujeme túto náuku ako falošnú. Duchovenstvo učí aj to, že duša je nesmrteľná. My odhaľujeme, že táto náuka má pohanský pôvod. Keby bola pravdivá, vzkriesenie by bolo zbytočné. A mnohé náboženstvá učia náuku o predurčení… 

…My však učíme, že človek má slobodnú vôľu a môže sa sám rozhodnúť, či bude slúžiť Bohu. Ako reagujú náboženskí vodcovia na to, že odhaľujeme falošné náuky? Často priam zúria! Ak milujeme pravdu, musíme počúvať Božie slová. (Ján 8:45, 46) Na rozdiel od Satana Diabla stojíme pevne v pravde. Nikdy sa nezriekneme toho, o čom sme sa presvedčili, že je pravda. (Ján 8:44) Boh od svojich služobníkov očakáva, že tak ako Ježiš budú mať odpor k tomu, čo je zlé, a budú lipnúť na tom, čo je dobré – (Rim. 12:9; Hebr. 1:9)‘.

Ale tak ako sa Ježiš doslova zjavil pred svojimi učeníkmi po svojom vzkriesení, nemali by sme predpokladať, že druhý prejav a zjavenie Ježiša Krista v sláve bude niečo menšie! Doktrína neviditeľnej prítomnosti prijatá C.T. Russellom je podvod, hoax, ktorý Strážnej veži umožnil presvedčiť Jehovových svedkov, že slávny deň Pánovej prítomnosti sa už začal. Spoločnosť účinne premenila zjavenie Krista na neudalosť! Jehova, samozrejme, dovolil takýto omyl, aby pripravil pôdu pre poslednú rozhodujúcu skúšku, pomocou ktorej oddelí pravdivých kresťanov od falošných!